Hero Image

KULLANIM KOŞULLARI

YASAL

Bu site, bu web sitesinin “Web Sitesi Sahibi” bölümünde sözü edilen AkzoNobel kuruluşu (bundan böyle “AkzoNobel” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte ve sürdürülmektedir. AkzoNobel, bu web sitesi aracılığıyla toplanan tüm kişisel verilerin işlenmesinin denetlenmesinden sorumludur.

Uygulanabilirlik


Bu site, bu web sitesinin “Web Sitesi Sahibi” bölümünde sözü edilen AkzoNobel kuruluşu (bundan böyle “AkzoNobel” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte ve sürdürülmektedir. Bu siteye erişiminiz ve siteyi kullanımınız aşağıdaki Kullanım Koşullarına tabidir. Bu siteye erişerek ve siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarını herhangi bir sınırlama veya şart olmadan kabul etmiş sayılırsınız. Web sitesi üzerinden sipariş verirseniz ek koşullar geçerli olabilir.

Fikri mülkiyet hakları


Aksi belirtilmedikçe, metinler, görüntüler, ses, video, html kodu ve butonlar (bundan böyle “Bilgiler” olarak anılacaktır) dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu sitedeki içeriklerle ilgili tüm fikri mülkiyet hakları AkzoNobel’e ve/veya grup şirketlerine aittir. Bu haklar, AkzoNobel ve/veya grup şirketlerinin tüm telif haklarını, ticari adlarını ve ticari markalarını içermektedir ancak bunlarla sınırlı değildir.


Bu sitede bulunan hiçbir içerik, dolaylı olarak, temsilen ya da başka bir şekilde AkzoNobel’in veya herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer bir tescilli çıkarına ilişkin herhangi bir lisans ya da hak verildiği biçiminde yorumlanamaz.

Bilgiler ve yükümlülük


Bu sitede verilen Bilgiler ücretsiz olarak ve yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmektedir ve sizinle AkzoNobel arasında ticari veya profesyonel bir hizmet ilişkisi teşkil etmemektedir. Bu site ve Bilgiler “olduğu gibi” sağlanmaktadır ve AkzoNobel bu site ya da bu site aracılığıyla erişilebilen herhangi bir site veya hizmet ile ilgili olarak hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. AkzoNobel, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, başlık ve ihlal durumunun olmaması ile ilgili zımni garantiler dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm açık ve zımni garantileri açıkça reddeder. AkzoNobel, bu siteyle, bu sitedeki veya bu site ya da bağlantılı herhangi bir site hizmeti üzerinden erişilen herhangi bir Bilgiden ya da bunların kopyalanması, görüntülenmesi veya kullanılmasından ya da bunlarla bağlantılı olarak doğan hiçbir doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel, örnek teşkil eden, sonuca bağlı veya diğer zararlardan (kâr kaybı, iş kesintisi, programların veya verilerin kaybedilmesi dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), eylem şekline bağlı olmaksızın ve sözleşmeden, haksız muameleden, ihmalden, kusursuz sorumluluktan ya da diğer bir nedenden kaynaklanmasına bakılmaksızın hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır.

Finansal Bilgiler


Bu web sitesi, finansal bilgiler içerebilir. Hisse fiyatları dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu finansal bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla verilmektedir. AkzoNobel bu finansal Bilgilerin sürekli olarak doğru olmamasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu web sitesindeki yıllık raporlar veya yıllık hesaplar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, finansal Bilgilerin yayınlanması resmi bir yayın teşkil etmez ve bağlayıcı değildir.


Bu web sitesi ve Bilgiler, hiçbir şekilde herhangi bir türde hisse senedi veya borç aracı dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere AkzoNobel’in menkul değerlerine yatırım yapmaya ilişkin bir davet ya da teklif teşkil etmez. Bu web sitesinin ziyaretçileri, AkzoNobel menkul değerlerine yatırım yapma veya bu menkul değerleri satma kararlarını bu web sitesine ya da bu web sitesinde yayınlanan Bilgilere göre vermemelidir. Gelecekte olabilecek gelişmeler ve gelecekte alınacak sonuçlar bu web sitesinde ya da bu web sitesinde yayınlanan Bilgilerde ifade edilen görüş, fikir veya beklentilerden çok farklı olabilir.

Üçüncü tarafların bilgileri


Üçüncü taraflardan kaynaklanan Bilgiler, söz konusu üçüncü tarafların kişisel görüşlerinin ifadesini teşkil eder. AkzoNobel bu Bilgilerden sorumlu değildir ve yükümlü tutulamaz. Bu sitede verilen bağlantılar AkzoNobel tarafından işletilmeyen hizmetlere veya sitelere yönlenebilir. Söz konusu diğer hizmet veya sitelere ilişkin herhangi bir yargı veya taahhütte bulunulmamaktadır ve AkzoNobel söz konusu diğer site veya hizmetlerden sorumlu değildir. Başka bir site veya hizmete verilen bağlantı, bu site veya hizmetin teşvik edildiği anlamına gelmez. Bu sitede verilen söz konusu Bilgileri veya bu sitede bağlantısı verilen herhangi bir site veya hizmeti kullanmanıza ilişkin riskler tarafınıza aittir.

Gizlilik ve yetkisiz fikirler


Bu siteye eriştiğiniz bölgenin kanunlarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır ve bu sitedeki Bilgilere bu kanunları ihlal edecek şekilde erişmeyeceğinizi ya da kullanmayacağınız kabul etmiş sayılırsınız. Burada aksi açıkça belirtilmedikçe, bu site aracılığıyla tarafınızca verilen tüm bilgiler gizli ve özel bilgi olarak kabul edilmeyecektir. Bu bilgileri gönderme konusunda yasal hak sahibi olduğunuzu beyan etmiş ve yasal hakkınız olmaması halinde hiçbir bilgi vermeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. İnternetin açıklığı nedeniyle gizli olduğunu düşündüğünüz bilgileri göndermemenizi tavsiye ederiz. 


AkzoNobel kurulu iş ilişkilerinin dışında yetkisiz fikir beyanlarını kabul etmez. Mevcut müşterilerimizin ve şirketimizin çıkarlarını korumak için bu gibi beyanları özellikle dikkatli bir şekilde ele almamız gerekir. Net bir iş ilişkisi olmaması durumunda, AkzoNobel’in bu gibi beyanları gizlilikle ele almayacağı önemle belirtilir. Buna uygun şekilde, lütfen AkzoNobel’e bu site üzerinden yetkisiz fikir beyanları iletmeyin. Önceden var olan veya belgelenmiş bir gizli iş ilişkisi dışında AkzoNobel’e açıklanmış hiçbir fikir gizli olarak kabul edilmez ve dolayısıyla AkzoNobel, size herhangi bir ücret ödemeden ya da herhangi bir açıklama yapmadan bu ve bunun gibi fikirleri en kapsamlı şekilde geliştirme, kullanma, kopyalama ve/veya bunlardan ticari olarak yararlanma hakkına sahiptir. Ancak yalnızca AkzoNobel’in takdirine bağlı olarak bir incelemeye gerek görülmesi durumunda, AkzoNobel’in fikrinizin gizliliğini koruma veya fikrinizin açıklanması ya da kullanılması karşılığında size ücret ödeme konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmediği kabul edilecektir. Bu web sitesi üzerinden AkzoNobel’e bir fikir beyanında ya da başka bir ayrıntılı beyanda bulunduğunuzda belirtilen bu ilkelerin koşullarının bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırsınız.

Bölünebilirlik


Bu Kullanım Koşullarının kısmen geçersiz olması ya da geçersiz kalması halinde, taraflar geri kalan koşulların bağlayıcılığını kabul etmeye devam eder. Taraflar, bu Kullanım Koşullarının içeriğini ve anlamını göz önünde bulundurarak geçersiz bölümü, geçersiz kalan bölümle olabildiğince tutarlı olan, geçerli ve yasal etkiye sahip koşullarla değiştirecektir.


Bu Kullanım Koşullarının orijinal İngilizce versiyondan farklı olması halinde İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Geçerli kanunlar ve yargı bölgesi


Bu Kullanım Koşulları, yalnızca AkzoNobel’in kurulu olduğu ülkenin kanunları ile düzenlenmektedir. Kullanım Koşullarının varlığı ve geçerliliği ile ilgili anlaşmazlıklar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar yukarıda sözü edilen ülkenin yetkili mahkemelerinde çözülecektir.

Veriler alınıyor, lütfen bekleyin...